KHÍ XENON

  • KHÍ XENON

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: XE
  • Mô tả: Khí hiếm Xenon.

Xenon là khí không mùi, không màu, không vị, không độc hại, đơn nguyên tử và có tính trơ hoá học. Khí Xenon là chủ yếu được vận chuyển ở dạng khí
sử dụng cho bóng đèn, động cơ đẩy ion, các ứng dụng y tế và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Là khí sáng trong đèn phóng điện bằng khí, thành phần khí nền dùng trong màn hình plasma; tác chất đẩy cho máy phóng ion.

Sản phẩm cùng loại