TASTELESS SMOKE (TS)

  • TASTELESS SMOKE (TS)

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả:

Khí Tasteless Smoke (TS) được sản xuất từ những thành phần hữu cơ và được dùng trong chế biến hải sản và thịt để giữ cho thịt cá tươi, màu sắc đẹp và hương vị tự nhiên đặc biệt là sau khi đông lạnh và rã đông. 

Đóng gói:

Xi Lanh 40L (5M3), áp suất 125BAR

Carbon Monoxide (CO): 25-35%

Carbon Dioxide (CO2): 20-30%

Nitrogen (N2): 15-25%

Methane (CH4): 10-15%

Oxygen (O2): 1-10%

Hydrogen (H2): 1-10% 

Ethane (C2H6): 1-2%

Ethylene (C2H4): 1-2%

Sản phẩm cùng loại